Launchpad con OpenERP

Cal tenir instal·lat el paquet bzr > 1.0

Cal registrar un compte a https://launchpad.net/ i editar el perfil de l'usuari per afegir una clau pública de l'usuari en que es connectarem (Com obtenir una clau pública/privada). Cal que ens anotem l'identificador d'usuari que ens han proporcionat i executar:

 bzr launchpad-login <identificador-usuari>

Repositoris interessants

 lp:openobject-server
 lp:openobject-addons
 lp:openobject-client
 lp:openobject-client-web

Obsolet:

 lp:~openerp/openobject-server/4.2
 lp:~openerp/openobject-addons/4.2
 lp:~openerp/openobject-client/4.2
 lp:~openerp/openobject-client-web/4.2

Exemple de com obtenir el repositori lp:openerp

 bzr co lp:openerp

Desprès executar el fitxer bzr_set.py:

 ./bzr_set.py --checkout=<identificador-usuari>

Podem indicar com a paràmetres la versió 4.2, 5.0 (estables) o desenvolupament (trunk). La 5.0 s'agafa per defecte. Per exemple, per obtenir la trunk:

 ./bzr_set.py --checkout=<identificador-usuari> -v trunk

Nota 1: Editar el fitxer bzr_set.py per si volem que els mòduls d'addons-extra tinguin enllaços simbòlics a la carpeta server/bin/addons::

 # Subscribe here links to modules you are interrested in
 bzr_links = {
    'addons/*': 'server/bin/addons/',
    'addons-extra/*': 'server/bin/addons/',
 }

Nota 2: Si hi ha problemes per fer bzr co lp:openerp (en ubuntu pq utilitzeu una versió de bzr anterior a la 1.6) cal primer fer una branca i després reconfigurar-la com un checkout d'aquesta forma, tal com s'explica a http://openerp.com/forum/topic6950.html

 bzr branch lp:openerp
 cd openerp
 bzr reconfigure --checkout

Exemple de com obtenir el repositori lp:~openerp/openerp/OpenERP-trunk

 bzr co lp:~openerp/openerp/OpenERP-trunk

i després executar l'script buils.sh:

 cd OpenERP-trunk
 chmod +x build.sh update.sh
 ./build.sh

Nota: Si dóna problemes, fer-ho amb checkout:

 bzr branch lp:~openerp/openerp/OpenERP-trunk
 bzr reconfigure --checkout OpenERP-trunk

Segurament caldrà retocar el fitxer build.sh per obtenir els repositoris amb bzr branch enlloc de bzr co

bzr branch lp:~openerp/openobject-server/trunk server
bzr reconfigure --checkout server
cd server/bin/addons
bzr branch lp:~openerp/openobject-addons/trunk addons
bzr reconfigure --checkout addons
# mv addons/* .
# mv addons/.* .
cd ../../..
bzr branch lp:~openerp/openobject-client/trunk client
bzr reconfigure --checkout client
bzr branch lp:~openerp/openobject-client-web/trunk etiny
bzr reconfigure --checkout etiny

echo ".bzrignore
*.pyc" > client/.bzrignore

echo ".bzrignore
*.pyc" > etiny/.bzrignore

echo ".bzrignore
*.pyc" > server/.bzrignore

echo ".bzrignore
*.pyc" > server/bin/addons/.bzrignore

Marcar codi de bug

bzr ci -m "missatge" --fixes=lp:12345

on 12345 és el número de bug

Crear una branca

Crearem una branca via web. Una vegada creada, només ens deixarà l'opció "push". No estarà habilitat el "branch". Aquesta branca està "This branch has not been pushed to yet.".

Per completar la branca, un truc es:

bzr init
bzr push lp:~zikzak/+junk/joomla --use-existing-dir

Si refresquem ràpidament, un missatge ens dirà que Launchpad està generant la branca. Finalment ens dirà: This branch is empty.

A partir d'ara, ja podem pujar codi amb:

bzr commit -m "missatge"

Recordar una vegada pujat el codi, actualitzar la branca amb:

bzr push lp:~zikzak/+junk/joomla

= Crear una branca a partir d'una altra ja creada ==

1. Ens baixem la branca original:

$ bzr branch lp:oosalespromotions

2. Creem una branca a partir de l'orginal (el últim commit de la branca orginal es trobarà en el nostre històric)

$ bzr push lp:~zikzak/oosalespromotions/sale_promotions

3. Ens baixem la nova branca que hem creat de nou:

bzr branch lp:~zikzak/oosalespromotions/sale_promotions

4. Fem un reconfigure perque faci ús de la branca de launchpad

bzr reconfigure --checkout

3. Ja podem fer un commit a la nostra branca. Després, podem fer un merge.

bzr commit -m "[IMP] Translation and security rules"

Fer commits a la branca que ens hem baixar

Una vegada descarregada la branca, haurem de reconfigurar que els commits es guardin a Launchpad (i no en local/root)

bzr reconfigure --checkout

Fer merge entre branques

bzr merge 391..396 lp:magentoerpconnect


CategoryDevelop

Develop/Launchpad (last edited 2012-06-01 09:04:57 by resteve)

Contenidos creados por el equipo de Zikzakmedia. Creative Commons By-NC-SA

PythonZikzakmedia